Space

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργα της ΕΕ

Έργο :αριθμός
Έργο :αριθμός
Έργο :αριθμός
Έργο :αριθμός

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Έξυπνη Ανάπτυξη 2014-2020.

Έργο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού που διοργάνωσε το

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης

"fast path"
Σύμβαση με αρ. πρωτ. POIR.01.01.01-00-00-0086/19-00

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διανομής και μετατροπής θερμότητας και διανομής νερού για εφαρμογές στις κατασκευές με εξαιρετική μηχανική αντοχή και χημική αντίσταση (συμπεριλαμβανομένης της αντοχής σε επιθετικές ουσίες, διαβρωτικές διεργασίες, θερμοκρασία και παραμορφώσεις) και ιδιόκτητη
τεχνολογία παραγωγής.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος για τη διανομή και μετατροπή της θερμότητας και της διανομής νερού για χρήση στην κατασκευαστική βιομηχανία.

Το σχεδιαζόμενο αποτέλεσμα είναι η εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος στην αγορά ως απάντηση στις ανάγκες της αγοράς και για την ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών.

Αξία του έργου: 22.096.316,86 PLN

Συνεισφορά ευρωπαϊκών κονδυλίων: 8.942.196,60 PLN

"Ανάπτυξη εγκαταστάσεων έρευνας και ανάπτυξης και δραστηριοτήτων Ε&Α της KAN sp. z o.o."

Αριθμός έργου: RPPD.01.02.01-20-0062/16

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος του Βοεβοδάτου Podlaskie ,2014-2020 Άξονας προτεραιότητας I Ενίσχυση της προοπτικής και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της περιοχής Μέτρο 1.2.1 Υποστήριξη της μεταφοράς γνώσης, της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων Ε&Α και της ανάπτυξης της δραστηριότητας Ε&Α στις επιχειρήσεις.

Στόχος του έργου είναι η αύξηση της καινοτόμου δράσης και της ανταγωνιστικότητας της KAN sp. z o. o, καθώς και η αύξηση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης μέσω της ανάπτυξης εγκαταστάσεων έρευνας και ανάπτυξης, των διεξαγόμενων εργασιών Ε&Α που αποσκοπούν στην υλοποίηση και της εφαρμογής των αποτελεσμάτων των εργασιών Ε&Α.

Το προβλεπόμενο αποτέλεσμα είναι η δημιουργία και η εφαρμογή ενός καινοτόμου προϊόντος - ενός επιφανειακού συστήματος θέρμανσης και ψύξης που εξοικονομεί ενέργεια από κοινού με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης της ροής ενέργειας στα κτίρια.

Συνολική αξία του έργου: ,7.360.780,55 PLN

Συγχρηματοδότηση από την ΕΕ: ,2.688.689,86 PLN

Επί του παρόντος η KAN Sp. z o.o. ,συμμετέχει σε έργο που υλοποιείται από την Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΙΤΕ - Πολωνικά προϊόντα κατασκευών στη διεθνή σκηνή, 2η έκδοση

με αριθμό POIR.02.03.03-20-0001/18

στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος "Έξυπνη ανάπτυξη"

Άξονας προτεραιότητας II: Υποστήριξη του περιβάλλοντος και της επιχειρηματικής προοπτικής για Ε&Α&Ι

Μέτρο 2.3: Προ-καινοτόμες υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Επιμέρους μέτρο 2.3.3 Διεθνοποίηση των Εθνικών Επιτελικών Συμπλεγμάτων

Κύριος στόχος του έργου είναι η αύξηση της διεθνοποίησης 40 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Επιτελικού Συμπλέγματος (ΕΕΣ) μέχρι τις 30.06.2020, γεγονός που θα επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου, προσαρμοσμένου στις ανάγκες των επιχειρήσεων, ολοκληρωμένου προγράμματος διεθνοποίησης που θα υλοποιηθεί από τον Συντονιστή προς όφελος των μελών του ΕΕΣ.

Ειδικοί στόχοι:

 • ενίσχυση των γνώσεων και των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων που ανήκουν στο ΕΕΣ
 • ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της προσφοράς του ΕΕΣ στις διεθνείς αγορές
 • .ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών του ΕΕΣ με την πραγμάτωση νέων κοινών έργων
 • ανάπτυξη του ΕΕΣ με την προσέλκυση νέων εταιρειών
 • επώαση κοινών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται στην καινοτομία.

Στο πλαίσιο του έργου, προς όφελος των μελών του συμπλέγματος, ο συντονιστής, θα οργανώσει:

 • 7 οικονομικές αποστολές, μεταξύ άλλων στη Σιγκαπούρη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις ΗΠΑ και τη Νορβηγία
 • 3 συνέδρια με επίκεντρο τις νέες αγορές σύμφωνα με τους προορισμούς των οικονομικών αποστολών του ΑΕΠ
 • ./li>
 • σεμινάρια/κατάρτιση ειδικά για την προετοιμασία των φορέων που συμμετέχουν σε οικονομικές αποστολές για επέκταση στο εξωτερικό
 • 54 εκδηλώσεις σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις
 • υπηρεσία συμβούλων που σχετίζεται με τη διεθνοποίηση.

Οι προορισμοί επέκτασης των οντοτήτων του συμπλέγματος κατά τη συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις/οικονομικές αποστολές περιλαμβάνουν:

 • 1. Ευρώπη: Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία, Ελβετία, Λευκορωσία, Ολλανδία, Λιθουανία, Βέλγιο, Δανία, Ιταλία, Λετονία, Τσεχική Δημοκρατία;
 • 2. Ασία: Ρωσία, Κίνα, Κορέα, Ινδία, Σιγκαπούρη;
 • 3. Σκανδιναβία: Νορβηγία, Σουηδία;
 • 4. Αραβία: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
 • 5. Αυστραλία και Ωκεανία: Αυστραλία,
 • 6. Βόρεια Αμερική: ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό.

Οι εν λόγω δραστηριότητες διεθνοποίησης θα συμπληρωθούν με εντατική εμπορική προώθηση, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ενός κοινού διαφημιστικού καταλόγου της ΕΕΣ που θα περιέχει την πλήρη προσφορά του συμπλέγματος με υλικό σε πολλές διαφορετικές γλώσσες, μιας διαδικτυακής εκστρατείας και επιχειρηματικών συναντήσεων.

Τα μέλη του συμπλέγματος θα λαμβάνουν οδηγούς αναφοράς για την αγορά που θα εκδίδονται διαδοχικά πριν από κάθε ταξίδι αποστολής και θα εκθέτουν τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της εν λόγω αγοράς, τις νομικές διατάξεις, τους φορολογικούς κανονισμούς, τα συναλλακτικά ήθη για τη σφυρηλάτηση επιχειρηματικών σχέσεων, τις πολιτικές συνθήκες.

Αξία του έργου για όλα τα μέλη του συμπλέγματος: ,9.921.800,00 PLN

Αξία της συγχρηματοδότησης για όλα τα μέλη του συμπλέγματος: 6.701.550,00 PLN

Από τις 14 Φεβρουαρίου 2013, η KAN Sp. z o.o. υλοποιεί το έργο "Αύξηση της KAN ,καινοτόμου δράσης μέσω της επέκτασης του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης" στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος του Βοεβοδάτου Podlaskie για την περίοδο 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας I Αύξηση της καινοτόμου δράσης και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή- Μέτρο 1.1 Δημιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη καινοτόμου δράσης.

Ρυθμίσεις cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για την παροχή ποικίλων υπηρεσιών, τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας, την προβολή διαφημίσεων ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας στον δικτυακό μας τόπο και για την παροχή λειτουργιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένα cookies είναι αναγκαία για την ορθή λειτουργία του δικτυακού μας τόπου και για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του. Με τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε επίσης αναλυτικά cookies για τη βελτίωση του δικτυακού μας τόπου και cookies μάρκετινγκ για την προβολή διαφημίσεων και περιεχομένου στον δικτυακό μας τόπο. Μάθετε περισσότερα για τα cookies και πώς να τα χρησιμοποιείτε.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» συναινείτε στη χρήση όλων των cookies. Επιλέγοντας «Προσαρμογή ρυθμίσεων cookie» μπορείτε να επιλέξετε ποια cookies αποδέχεστε. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookies ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Ρυθμίσεις cookies

Αυτό το εργαλείο σας βοηθά να επιλέξετε και να απενεργοποιήσετε τις διάφορες ετικέτες/εντοπιστές/εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.