Space

Γενικοί όροι πωλήσεων

ΆΡΘΡΟ 1.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ.

1.1 ,Οι παρόντες Γενικοί Όροι Πώλησης της KAN Sp. z o.o. σύμφωνα με το άρθρο 384 Α.Κ. έχουν γίνει αποδεκτοί από τα συμβαλλόμενα μέρη, είναι δεσμευτικοί για αυτά και αποτελούν το περιεχόμενο της Σύμβασης Πώλησης, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.

1.2 ,Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται στους Γενικούς Όρους Πώλησης έχουν την ακόλουθη έννοια:
(α) ,ΓΟΣ - οι παρόντες Γενικοί Όροι Πωλήσεων
(β) ,Σύμβαση πώλησης - σύμβαση, αντικείμενο της οποίας είναι η πώληση προϊόντων που συνάπτεται μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή βάσει παραγγελίας του Αγοραστή και η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Πωλητή σύμφωνα με τους παρόντες ΓΟΠ, συμπεριλαμβανομένης μιας συμφωνίας συνεργασίας
(γ) ,Πωλητής - KAN Sp. z o.o. με έδρα το Kleosin, διεύθυνση: ul.Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin
(δ) ,Αγοραστής - οντότητα που υποβάλλει την παραγγελία, η οποία συμβάλλεται στη Σύμβαση Πώλησης
(ε) ,Ως «Προϊόντα» - νοούνται τα προϊόντα και τα αγαθά που πωλούνται από τον Πωλητή (KAN sp. z o.o.)
(στ) , Ως «Παραγγελία» - νοείται η παραγγελία για την πώληση προϊόντων που δίνεται στον Πωλητή από τον Αγοραστή στο πλαίσιο των παρόντων ΓΟΠ
(ζ) ,Τεκμηρίωση προϊόντος - τεκμηρίωση που περιέχει λεπτομερή περιγραφή όλων των ουσιωδών παραμέτρων και χαρακτηριστικών των Προϊόντων, ιδίως τεχνική, τεχνολογική, ποιοτική περιγραφή των Προϊόντων από κοινού με τεχνικές προδιαγραφές, δείγματα, πρότυπα, εξαρτήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
(h) ,Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας - όλες οι μορφές δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που προστατεύονται στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας και στην αλλοδαπή και αφορούν τα Προϊόντα ή τον Πωλητή, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των υποδειγμάτων χρησιμότητας, των βιομηχανικών σχεδίων, της τεχνογνωσίας που σχετίζεται με τα Προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας παραγωγής των Προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των Προϊόντων που κατασκευάζονται ή παρέχονται από άλλες οντότητες του κεφαλαιουχικού ομίλου του Πωλητή
(i) , Ως «Τιμοκατάλογος» - νοείται κατάλογος τιμών των προϊόντων που δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη
(j) ,Μέρη - τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης πώλησης (ο αγοραστής και ο πωλητής).

1.3 ,Οι παρόντες ΓΟΣ ισχύουν για όλες τις Συμβάσεις Πώλησης, καθώς και για όλες τις προσφορές που υποβάλλονται στον Πωλητή από τον Αγοραστή, καθώς και για όλες τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και τις παραγγελίες που υποβάλλονται στον Αγοραστή από τον Πωλητή, σχετικά με τα Προϊόντα.

1.4 ,Οι ΓΟΠ μπορούν να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να εξαιρεθούν ορισμένες από τις διατάξεις τους από τον Πωλητή. Τυχόν τροποποιήσεις των ΓΟΠ θα είναι δεσμευτικές για τον Αγοραστή από την ημερομηνία παράδοσής τους στον Αγοραστή με την ίδια μορφή και τον ίδιο τρόπο με τον οποίο παραδόθηκαν στον Αγοραστή οι παρόντες ΓΟΠ.

1.5 ,Σε περίπτωση ασυμφωνιών μεταξύ του περιεχομένου των ΓΟΠ και του περιεχομένου της Σύμβασης Πώλησης ή των αναλυτικών παραρτημάτων της Σύμβασης Πώλησης, το περιεχόμενο της Σύμβασης Πώλησης υπερισχύει των ΓΟΠ και έπονται τα αναλυτικά παραρτήματα.

1.6 ,Με το παρόν αποκλείονται ρητά τυχόν αναφορές στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις του αγοραστή.

1.7 ,Σε περίπτωση που συμφωνηθούν INCOTERMS (εμπορικοί όροι συναλλαγών) στη Σύμβαση Πώλησης, οι κανονισμοί των ΓΟΠ που αποκλίνουν από τους συμφωνηθέντες όρους και προϋποθέσεις των INCOTERMS υπερισχύουν, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά στη Σύμβαση Πώλησης.

1.8 ,Το περιεχόμενο των παρόντων ΓΟΠ έχει δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο του Πωλητή στη διεύθυνση: ,www.kan-therm.com

1.9 ,Οι ΓΟΠ δεν ισχύουν για την πώληση προϊόντων όταν ο αγοραστής είναι φυσικό πρόσωπο που αγοράζει πράγματα με σκοπό που δεν σχετίζεται με την οικονομική ή επαγγελματική του δραστηριότητα (καταναλωτής).

2.0 ,Οι πληροφορίες στον Δικτυακό τόπο του Πωλητή δεν αποτελούν προσφορά κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα, αλλά μόνο πρόσκληση για υποβολή παραγγελιών.

ΑΡΘΡΟ 2.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ).

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (των προϊόντων) αναφέρονται στην Τεκμηρίωση του προϊόντος.

ΑΡΘΡΟ 3.
Παραγγελίες.

3.1 ,Τα Προϊόντα θα πωλούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο των Παραγγελιών που ο Αγοραστής έχει υποβάλει στον Πωλητή, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 παρα.2 και 3 παρ. 3 παρακάτω.

3.2 ,Οι παραγγελίες υποβάλλονται από τον Αγοραστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εγγράφως ή με φαξ.

3.3 ,Οι παραγγελίες εκτελούνται υπό την προϋπόθεση ότι ο Πωλητής επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παρ.2. Εάν ο Πωλητής δεν είναι σε θέση να εκτελέσει την παραγγελία λόγω έλλειψης των προϊόντων ή για άλλους λόγους, ενημερώνει τον Αγοραστή για να διορθώσει την παραγγελία. Για τη διόρθωση της παραγγελίας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3(2) και 3(3).

3.4 ,Οι παραδόσεις των προϊόντων θα γίνονται εφάπαξ ή τμηματικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται στην παραγγελία. Ως ημερομηνία εφάπαξ παράδοσης των προϊόντων νοείται η ημερομηνία που καθορίζεται στην παραγγελία και επιβεβαιώνεται από τον Πωλητή. Εάν οι παραδόσεις γίνονται τμηματικά, ως ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων νοείται η ημερομηνία που καθορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στην παραγγελία και επιβεβαιώνεται από τον Πωλητή.

3.5 ,Εάν δεν είναι δυνατή η έγκαιρη παράδοση των Προϊόντων στο σύνολό τους ή εν μέρει, ο Πωλητής ενημερώνει αμέσως τον Αγοραστή και συμφωνεί με τον Αγοραστή νέα ημερομηνία παράδοσης. Η ανάκληση (ακύρωση) μιας παραγγελίας προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση την έγγραφη συγκατάθεση του Πωλητή.

ΆΡΘΡΟ 4.
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ.

4.1 ,Ο Πωλητής μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιβάλει ελάχιστα υλικοτεχνικά όρια για την αξία ή την ποσότητα των Προϊόντων, τα οποία πρέπει να τηρούνται από τον Αγοραστή ως προς την αξία ή την ποσότητα. ,

ΑΡΘΡΟ 5.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

5.1 ,Τα παραγγελθέντα Προϊόντα θα παραδίδονται και θα παραλαμβάνονται από τον Αγοραστή στον τόπο που αναφέρεται στην παραγγελία και, εάν δεν αναφέρεται τέτοιος τόπος, στην αποθήκη του Πωλητή στο Białystok.

5.2. ,Σε περίπτωση που τα Προϊόντα δεν παραληφθούν από τον Αγοραστή εντός του συμφωνηθέντος χρόνου, ο Πωλητής δικαιούται να χρεώσει στον Αγοραστή όλα τα έξοδα αποθήκευσης και παράδοσης των Προϊόντων.

5.3 , Ως ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων νοείται η ημερομηνία υπογραφής του δελτίου αποστολής ή/και του δελτίου αποστολής και του συνοδευτικού δελτίου αποστολής ή των προδιαγραφών προϊόντος.

Όλοι οι κίνδυνοι και τα έξοδα που σχετίζονται με τα Προϊόντα μετακυλίονται με την παραλαβή των Προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του μεταφορέα, ανεξάρτητα από το ποιος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς.

5.4 ,Η κυριότητα των Προϊόντων μεταβιβάζεται στον Αγοραστή με την καταβολή στον Πωλητή του συνολικού τιμήματος των Προϊόντων και όλων των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της παραγγελίας. Ανεξάρτητα από τη μεταβίβαση της κυριότητας, ο Αγοραστής φέρει τον πλήρη κίνδυνο τυχαίας απώλειας, καταστροφής των αγαθών που βρίσκονται στην κατοχή του ή υπό την εποπτεία του.

ΑΡΘΡΟ 6.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

Οι αναλυτικοί εμπορικοί όροι καθορίζονται στην εκάστοτε σύμβαση πώλησης.

ΑΡΘΡΟ 7.

ΤΙΜΕΣ.

7.1 ,Εφόσον δεν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως από τα μέρη, στην πολωνική αγορά τα προϊόντα πωλούνται στον αγοραστή στις τιμές που καθορίζονται στον τιμοκατάλογο που ισχύει την ημέρα της πώλησης και ο οποίος είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο ή σε μεμονωμένη εμπορική προσφορά που υποβάλλεται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στις μη πολωνικές αγορές, τα Προϊόντα θα πωλούνται στον Αγοραστή στις τιμές που καθορίζονται στον τιμοκατάλογο που αφορά τη συγκεκριμένη αγορά ή σε μεμονωμένη εμπορική προσφορά που υποβάλλεται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

7.2 ,Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις τιμές πώλησης των Προϊόντων που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο ανά πάσα στιγμή. Τα παραπάνω δεν προϋποθέτουν τροποποίηση της Σύμβασης Πώλησης, αλλά μόνο κοινοποίηση στον Αγοραστή. Η αλλαγή των τιμών δεν ισχύει για τις παραγγελίες που έγιναν δεκτές από τον Πωλητή πριν από την αλλαγή των τιμών

7.3 ,Στις τιμές των προϊόντων που αναφέρονται στον Τιμοκατάλογο προστίθεται ο ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων.

7.4 ,Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς, ούτε οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις, ιδίως φόροι, δασμοί ή άλλες δημόσιες ή τοπικές επιβαρύνσεις που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με την παράδοση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση Πώλησης.

7.5 ,Εφόσον δεν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη εγγράφως, η πληρωμή των παραδοτέων πραγματοποιείται πριν από την παραλαβή των προϊόντων.

7.6 ,Ο Αγοραστής δικαιούται να συμψηφίσει τις απαιτήσεις του έναντι του Πωλητή με τις απαιτήσεις του Πωλητή έναντι του Αγοραστή που απορρέουν από τη Σύμβαση Πώλησης μόνο όμως εάν οι απαιτήσεις του έναντι του Πωλητή απορρέουν από τη Σύμβαση Πώλησης και έχουν βεβαιωθεί με τελεσίδικη και δεσμευτική απόφαση δικαστηρίου ή άλλου οργάνου που έχει δικαιοδοσία επίλυσης διαφορών σχετικά με την απαίτηση ή έχουν συνομολογηθεί εγγράφως από τον Πωλητή.

ΑΡΘΡΟ 8.
ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ.

8.1 ,Το εκκαθαριστικό έγγραφο είναι το τιμολόγιο που εκδίδεται προσηκόντως και σύμφωνα με τους γενικά εφαρμοστέους φορολογικούς κανονισμούς.

8.2 ,Οποιαδήποτε πληρωμή πραγματοποιείται με μεταφορά κεφαλαίων στον τραπεζικό λογαριασμό του Πωλητή που αναφέρεται στο τιμολόγιο. Ως ημερομηνία πληρωμής νοείται η ημερομηνία κατά την οποία τα κεφάλαια εισπράττονται στον τραπεζικό λογαριασμό του Πωλητή.

ΑΡΘΡΟ 9.
Εγγύηση.

9.1 ,Ο Πωλητής εγγυάται ότι τα πωλούμενα Προϊόντα συμμορφώνονται με την Τεκμηρίωση Προϊόντος.

9.2 ,Τα στοιχεία που περιέχονται στις πληροφορίες για τα Προϊόντα ή σε άλλα φυλλάδια, διαφημιστικό υλικό, περιγραφές κ.λπ. βασίζονται στο τρέχον επίπεδο της γνώσης και πείρας του Πωλητή. Συνεπώς, όλες οι πληροφορίες πρέπει να θεωρούνται μόνο ως κατά προσέγγιση πληροφορίες και όχι ως πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Δεν δικαιολογούν καμία εγγύηση ποιότητας, ιδιοτήτων ή διάρκειας ζωής. Η καταλληλότητα των Προϊόντων του Πωλητή για τον προβλεπόμενο σκοπό ελέγχεται από τον Αγοραστή.

9.3 ,Η ποιότητα των Προϊόντων που παραδίδονται στον Αγοραστή πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των γενικά εφαρμοστέων διατάξεων της πολωνικής νομοθεσίας.

9.4 ,Η παρεχόμενη εγγύηση αποτελεί τη μοναδική και αποκλειστική ευθύνη του Πωλητή για ελαττώματα των παρεχόμενων Προϊόντων, είτε η ευθύνη αυτή προκύπτει από σύμβαση, είτε από αδικοπραξία, και είτε αφορά ζημία ή απώλεια που σχετίζεται με ή προκαλείται από ελαττώματα των προϊόντων. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται σε κανένα άλλο μέτρο, ακόμη και αν η διευρυμένη ευθύνη θα προέκυπτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις, τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις του Αγοραστή ή άλλες τέτοιες πράξεις ή δηλώσεις που οδηγούν σε επέκταση της ευθύνης είτε με βάση το νόμο είτε με βάση οποιαδήποτε άλλη νομική βάση.

9.5 ,Τα συμβαλλόμενα μέρη αποκλείουν με το παρόν την εγγύηση για ελαττώματα των προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 609 του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ ,10.
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ.

10.1 ,Ο Αγοραστής δικαιούται να υποβάλει παράπονα σχετικά με την ποσότητα ή την ποιότητα των παραδιδόμενων προϊόντων το αργότερο στις ακόλουθες ημερομηνίες:

(α) Για παράπονα σχετικά με την ποσότητα των Προϊόντων που δεν είναι σύμφωνη με την παραγγελία που έγινε δεκτή - εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των Προϊόντων

(β) Για παράπονα σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων που δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 9 - εντός 60 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων

(γ) Ο αγοραστής αποστέλλει πρωτόκολλο καταγγελιών στον πωλητή ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας υποβολής καταγγελιών. Ο Πωλητής εξετάζει την καταγγελία που υποβάλλεται από τον Αγοραστή εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της έκθεσης της καταγγελίας, για την οποία ενημερώνει τον Αγοραστή μέσω ταχυδρομείου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

10.2 ,Εάν η καταγγελία γίνει αποδεκτή, ο Πωλητής συμπληρώνει την ποσότητα, επισκευάζει ή αντικαθιστά το προϊόν με ποιοτικά ελαττώματα με ένα προϊόν χωρίς ελαττώματα, προμηθεύοντας τον Αγοραστή με επιπρόσθετη ποσότητα προϊόντων με βάση την καταγγελία που έγινε αποδεκτή κατά την επόμενη παραγγελία.

10.3 ,Η κίνηση διαδικασίας υποβολής καταγγελίας δεν απαλλάσσει τον Αγοραστή από την υποχρέωσή του να καταβάλει το τίμημα των Προϊόντων που καλύπτονται από τη διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 11. ,
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ.

Οι επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές μόνο σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις.

11.2 ,Μπορούν να επιστραφούν μόνο προϊόντα πλήρους ποιότητας από την τρέχουσα προσφορά του καταλόγου του Πωλητή.

11.3 ,Το προϊόν επιστρέφεται σε άθικτη και πλήρη εργοστασιακή συσκευασία.

11.4 ,Τα ακόλουθα Προϊόντα δεν μπορούν να επιστραφούν:

(α) Μη τυποποιημένο προϊόν ή προϊόν που παραδόθηκε κατόπιν ειδικής παραγγελίας του αγοραστή

(β) Προϊόν που αγοράστηκε περισσότερο από 12 μήνες πριν από την ημερομηνία του τιμολογίου αγοράς.

11.5 ,Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να είναι συσκευασμένο με σαφή διαχωρισμό των επιμέρους μερών.

11.6 ,Ο Αγοραστής υποχρεούται να ασφαλίσει το επιστρεφόμενο προϊόν για τη μεταφορά. Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για ζημιές στα εμπορεύματα που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στην αποθήκη του Πωλητή και οι οποίες οφείλονται σε ελλιπή ασφάλιση των εμπορευμάτων από τον Αγοραστή.

11.7 ,Τα επιστρεφόμενα προϊόντα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιστρέφονται στον Αγοραστή με δαπάνες του Αγοραστή.

11.8 ,Ο συμβαλλόμενος που πραγματοποιεί την επιστροφή υποχρεούται να αναφέρει τα παραστατικά πώλησης (αριθμούς τιμολογίων ΦΠΑ) βάσει των οποίων αγοράστηκε το επιστρεφόμενο προϊόν.

11.9 ,Η εκκαθάριση της επιστροφής γίνεται με τη μορφή διορθωτικού τιμολογίου ΦΠΑ που εκδίδεται στο αρχικό τιμολόγιο αγοράς.

11.10 ,Εάν είναι απαραίτητη η επανασυσκευασία των επιστρεφόμενων προϊόντων στην αποθήκη του Πωλητή, ο Αγοραστής επιβαρύνεται με το ποσό του 10% της συνολικής καταχωρισμένης επιστροφής.

ΑΡΘΡΟ 12.
ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ.

12.1 ,Ουδέποτε ο Πωλητής ευθύνεται, είτε από σύμβαση, είτε από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή της παράβασης νόμιμου καθήκοντος), ανεξάρτητα από την αιτία αυτής της ευθύνης, για: διαφυγόντα κέρδη, οφέλη από την ανάληψη επιχειρηματικού εγχειρήματος, οφέλη από τη σύναψη σύμβασης, απώλεια εσόδων ή αναμενόμενη εξοικονόμηση, καθώς και για οποιαδήποτε έμμεση ζημία.

12.2 ,Ουδέποτε ο Πωλητής ευθύνεται, είτε από σύμβαση, είτε από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή της παράβασης νόμιμου καθήκοντος), εάν η μη εκπλήρωση εκ μέρους του Πωλητή των συμβατικών του υποχρεώσεων οφείλεται σε περιστάσεις που συνδέονται με την εκτέλεση συμβάσεων τις οποίες όφειλε να συνάψει ή να εκτελέσει για δικό του λογαριασμό λόγω απαίτησης ή εντολής του Αγοραστή, ανεξάρτητα από τη φύση αυτών των περιστάσεων.

12.3 ,Η ευθύνη του Πωλητή έναντι του Αγοραστή, είτε βάσει της Σύμβασης Πώλησης είτε βάσει αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή της αθέτησης νόμιμων υποχρεώσεων), ανεξάρτητα από την αιτία της ευθύνης αυτής, περιορίζεται στο ποσό της αξίας του προϊόντος από το οποίο προκύπτει η αξίωση αποζημίωσης, και εάν το ποσό της αξίωσης αποζημίωσης είναι μικρότερο από το ποσό αυτό, ο Πωλητής ευθύνεται μέχρι το ποσό της ζημίας.

12.4 ,Οι περιορισμοί της ευθύνης του Πωλητή δεν συνιστούν αποκλεισμό ή περιορισμό της ευθύνης για θάνατο ή σωματικές βλάβες που προκαλούνται από αμέλεια του Πωλητή ή των προσώπων για τα οποία ευθύνεται ο Πωλητής.

ΑΡΘΡΟ 13. ,

ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Ο Αγοραστής οφείλει να αντιμετωπίζει όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από τον Πωλητή ή για λογαριασμό του Πωλητή στο πλαίσιο ή σε σχέση με τη Σύμβαση Πώλησης ως εμπιστευτικές. Ο Αγοραστής υποχρεούται να τηρεί απόρρητες τις εμπιστευτικές πληροφορίες και να μη διαδίδει τις πληροφορίες αυτές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Πωλητή, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο ή την αρμόδια αρχή, και να χρησιμοποιεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση της Σύμβασης Πώλησης. Οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του Πωλητή και, σε πρώτη ζήτηση, ο Αγοραστής θα επιστρέψει στον Πωλητή όλες τις πληροφορίες που συντάχθηκαν εγγράφως και δεν θα διατηρήσει κανένα αντίγραφό τους.

ΑΡΘΡΟ 14.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ.

14.1 , Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για καθυστέρηση και άλλες παραβιάσεις της εκτέλεσης της Σύμβασης Πώλησης που προκύπτουν από τέτοια καθυστέρηση, εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε αιτίες πέραν του εύλογου ελέγχου τους. Στην περίπτωση αυτή, το συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να παρατείνει ανάλογα την προθεσμία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (όπως ορίζεται κατωτέρω), το συμβαλλόμενο μέρος που καθυστερεί ή υφίσταται ζημία εξαιτίας αυτής ενημερώνει το έτερο συμβαλλόμενο μέρος το συντομότερο δυνατό, αλλά σε κάθε περίπτωση εντός επτά (7) ημερών από την επέλευση της ανωτέρας βίας, προσδιορίζοντας τη φύση της ανωτέρας βίας καθώς και την κατά προσέγγιση διάρκειά της. Εάν η Ανωτέρα Βία διαρκέσει περισσότερο από 14 ημέρες ή αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από 21 ημέρες, τότε ο Πωλητής δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Πώλησης από την ημερομηνία της δήλωσης αυτής στον Αγοραστή.

14.2 ,Ο όρος Ανωτέρα Βία νοείται ότι περιλαμβάνει ζημίες ή καθυστερήσεις που προκαλούνται από νόμους ή κανονισμούς καθώς και διατάγματα οποιασδήποτε κυβέρνησης (de facto ή de jure), φυσικά φαινόμενα όπως σεισμούς και πλημμύρες, πυρκαγιές, ταραχές, πολέμους, απεργίες, ναυάγια, εμπάργκο μεταφοράς εμπορευμάτων ή άλλες αιτίες, μεγάλης κλίμακας ελλείψεις στην παροχή ενέργειας, οι οποίες είναι απρόβλεπτες και διαφεύγουν του ελέγχου των μερών και οι οποίες εμποδίζουν την εκπλήρωση, εν όλω ή εν μέρει, των υποχρεώσεων που καλύπτονται από τη Σύμβαση Πώλησης.

ΑΡΘΡΟ 15.
ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ.

Όλες οι λύσεις που τυγχάνουν προστασίας ως Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, προδιαγραφών, σχεδίων, πληροφοριών, μητρών, συσκευών, εργαλείων και άλλων υλικών που σχετίζονται με τα Προϊόντα και τη διαδικασία παραγωγής των Προϊόντων, είναι και θα παραμείνουν ιδιοκτησία του Πωλητή ή οντότητας του ομίλου εταιρειών του Πωλητή. Ο Αγοραστής δεν έχει και δεν θα αποκτήσει δικαίωμα, τίτλο κτήσης ή συμφέρον σε οποιαδήποτε Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και η πώληση των Προϊόντων που περιέχουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας δεν παρέχει στον Αγοραστή δικαίωμα ή τίτλο επί των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 16.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ.

Ο Αγοραστής οφείλει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και άλλους κανονισμούς και διατάγματα των κρατικών αρχών που ισχύουν στη χώρα που διαθέτει δικαιοδοσία και δεν θα παραβιάζει τις εθνικές ή διεθνείς εμπορικές, οικονομικές ή χρηματοπιστωτικές κυρώσεις ή εμπάργκο («Κυρώσεις») στις οποίες υπόκειται. Ο Αγοραστής δηλώνει με το παρόν ότι ούτε ο ίδιος ούτε μέλος Δ.Σ., στέλεχος, αντιπρόσωπος, εργαζόμενος ή συνδεδεμένη οντότητα ούτε τελικός χρήστης των προϊόντων υπόκειται σε Κύρωση και δεν ανήκει ή ελέγχεται εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, από μέρος που υπόκειται σε Κύρωση. Ο Αγοραστής δηλώνει με το παρόν ότι εφαρμόζει επί του παρόντος και διασφαλίζει ότι τηρούνται όλες οι κατάλληλες διαδικασίες, τα μέτρα παρακολούθησης και οι εσωτερικοί έλεγχοι κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης πώλησης, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με όλες τις Κυρώσεις στις οποίες υπόκειται. Ο Αγοραστής δηλώνει με το παρόν ότι δεν θα επανεξαγάγει, μεταπωλήσει ή διαθέσει με άλλο τρόπο τα προϊόντα άμεσα ή έμμεσα σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία έχει επιβληθεί εμπάργκο σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, ο Αγοραστής επιβεβαιώνει ότι τα Προϊόντα δεν θα χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες που περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, παραγωγή, χρήση ή αποθήκευση πυρηνικών, χημικών, βιολογικών όπλων ή πυραύλων.

ΑΡΘΡΟ 17.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

Η Σύμβαση Πώλησης διέπεται από το πολωνικό ουσιαστικό δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό, εξαιρουμένων των κανόνων σύγκρουσης νόμων και των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών της 11ης Απριλίου 1980.

ΑΡΘΡΟ 18.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ.

Οποιεσδήποτε διαφορές και αξιώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση Πώλησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαφορών σχετικά με την παραβίαση, καταγγελία ή ακυρότητά της, τη μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση της παραγγελίας, τη μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων εγγύησης, οι οποίες δεν έχουν επιλυθεί φιλικά από τα μέρη, επιλύονται από τα πολωνικά τακτικά δικαστήρια που έχουν δικαιοδοσία επί του Πωλητή.

ΑΡΘΡΟ 19.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

19.1 ,Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παρ. 4 και του άρθρου 7 παρ. 2 των ΓΟΠ, η Σύμβαση Πώλησης μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί εν όλω ή εν μέρει ανά πάσα στιγμή εγγράφως με ποινή ακυρότητας με γραπτό παράρτημα που υπογράφεται από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Μερών.

19.2 ,Ο Αγοραστής δεν εκχωρεί κανένα ή το σύνολο των δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύμβαση Πώλησης σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Πωλητή.

19.3 ,Εάν οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης Πώλησης κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη από αρμόδιο δικαστήριο οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, η εν λόγω διάταξη αντικαθίσταται από υποκατάστατη διάταξη που είναι εγγύτερη ως προς το πεδίο εφαρμογής, τα έννομα αποτελέσματα και την εκτελεστότητα της αρχικής διάταξης, και η εν λόγω ακυρότητα ή μη εκτελεστότητα δεν καθιστά τις υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης Πώλησης άκυρες ή μη εκτελεστές και αυτές εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ και να αναπτύσσουν πλήρη έννομα αποτελέσματα.

19.4 ,Με την υποβολή παραγγελίας, ο Αγοραστής δηλώνει και εγγυάται στον Πωλητή ότι έχει το πλήρες δικαίωμα και την εξουσία να συνάψει την παρούσα Σύμβαση Πώλησης, ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τις αρμόδιες αρχές του Αγοραστή για την έγκριση της σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης Πώλησης, ότι δεν συντρέχουν συμβατικές ή άλλες υποχρεώσεις που θα εμπόδιζαν τον Αγοραστή να υπογράψει ή να εκτελέσει την παρούσα Σύμβαση Πώλησης.

19.5 ,Εκτός εάν οι ΓΟΠ δεν προβλέπουν ρητά διαφορετικά, όλες οι ειδοποιήσεις και η αλληλογραφία των μερών της Σύμβασης Πώλησης θα παραδίδονται στον Πωλητή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο Άρθρο 1.2(γ) των ΓΟΠ, και στον Αγοραστή στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παραγγελία. Οποιαδήποτε αλληλογραφία, ειδοποίηση ή άλλη έγγραφη κοινοποίηση ή δήλωση που αποστέλλεται από ένα συμβαλλόμενο μέρος προς το έτερο συμβαλλόμενο μέρος με συστημένη επιστολή στην τελευταία διεύθυνση αλληλογραφίας που παρασχέθηκε από το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος κατά τη σύμβαση θεωρείται ότι έχει πράγματι παραδοθεί στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος, και ως ημερομηνία παράδοσης νοείται επίσης η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής της αλληλογραφίας από την πρώτη παράδοση της συστημένης επιστολής που αποστέλλεται στην τελευταία διεύθυνση αλληλογραφίας η οποία παρασχέθηκε από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος ή την επιστροφή της αλληλογραφίας από το ταχυδρομείο με την ένδειξη "άγνωστος παραλήπτης" ή με παρόμοια ένδειξη.

19.6 ,Εάν ο Πωλητής παράσχει στον Αγοραστή τους ΓΟΠ σε γλώσσα διαφορετική από εκείνη στην οποία έχει συναφθεί η Σύμβαση Πώλησης (γλώσσα της σύμβασης), αυτό χρησιμεύει μόνο προς διευκόλυνση της κατανόησης. Σε περίπτωση ερμηνευτικών διαφορών, υπερισχύει το κείμενο στη γλώσσα της σύμβασης.

Παράρτημα 1 των Γενικών Όρων Πωλήσεων της Kan sp. z o.o.

Υποχρέωση ενημέρωσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της 27ης Απριλίου 2016.

1. ,Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των αγοραστών - φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα - είναι η KAN sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin.

2. ,Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επόπτη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της KAN sp. z o.o. στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που γνωστοποιούνται στον υπεύθυνο επεξεργασίας υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τον σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης και τη διεκδίκηση απαιτήσεων που απορρέουν από τη σύμβαση.

4. ,Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τους αγοραστές δεν διαβιβάζονται σε άλλους αποδέκτες ή σε τρίτη χώρα.

5. ,Τα παρεχόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για όσο διαρκεί η σύμβαση και η συμβατική απαίτηση.

6. , Οι αγοραστές που παρέχουν τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο των δεδομένων, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων, εναντίωσης στην επεξεργασία.

7. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρούν ότι η επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα από τον Πωλητή παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της 27ης Απριλίου 2016. (ΓΚΠΔ).

8. ,Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αγοραστών υποβάλλονται σε επεξεργασία αυτόματα, μεταξύ άλλων με τη μορφή κατάρτισης προφίλ. Οι αυτοματοποιημένες αποφάσεις λαμβάνονται με τη χρήση ανθρώπινου παράγοντα και τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας, της νομιμότητας και της επάρκειας για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών παραγόντων, όπως οι προτιμήσεις προϊόντων, η οικονομική κατάσταση, οι τάσεις, και η συνέπεια αυτής της επεξεργασίας θα είναι η προσαρμογή της προσφοράς στις πιθανές ανάγκες των αγοραστών.

9. ,Κάθε παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους Αγοραστές είναι προαιρετική αλλά απαραίτητη για τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης.

Οι Γενικοί Όροι Πωλήσεων της KAN Sp. z o.o. ισχύουν από τις 23/11/2018.

Ρυθμίσεις cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για την παροχή ποικίλων υπηρεσιών, τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας, την προβολή διαφημίσεων ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας στον δικτυακό μας τόπο και για την παροχή λειτουργιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένα cookies είναι αναγκαία για την ορθή λειτουργία του δικτυακού μας τόπου και για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του. Με τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε επίσης αναλυτικά cookies για τη βελτίωση του δικτυακού μας τόπου και cookies μάρκετινγκ για την προβολή διαφημίσεων και περιεχομένου στον δικτυακό μας τόπο. Μάθετε περισσότερα για τα cookies και πώς να τα χρησιμοποιείτε.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» συναινείτε στη χρήση όλων των cookies. Επιλέγοντας «Προσαρμογή ρυθμίσεων cookie» μπορείτε να επιλέξετε ποια cookies αποδέχεστε. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookies ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Ρυθμίσεις cookies

Αυτό το εργαλείο σας βοηθά να επιλέξετε και να απενεργοποιήσετε τις διάφορες ετικέτες/εντοπιστές/εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.