Σύστημα KAN-therm ultraLINE

SYSTEM KAN-therm

ultraLINE

Σωλήνες
Εύρος διαμέτρων 14-32 mm
Εφαρμογή

Σωλήνες

Το System KAN-THERM UltraLINE προσφέρει τη δυνατότητα ευέλικτης διαμόρφωσης της τελικής τεχνικής λύσης από τον σχεδιαστή του συστήματος, τον εργολάβο ή τον επενδυτή, κάτι που είναι σπάνιο στην αγορά.

Η κατάλληλη επιλογή μπορεί να υπαγορεύεται όχι μόνο από τις προτιμήσεις των ατόμων που συμμετέχουν στην επενδυτική διαδικασία, αλλά και από τις προδιαγραφές της επένδυσης, π.χ. την ανάγκη για τοποθέτηση σε γύψο σε εκκλησίες ή ιστορικά κτήρια, όπου οι σωλήνες με στρώση αλουμινίου θα έχουν πολύ καλύτερες ιδιότητες απόδοσης από τους σωλήνες με στρώση αιθυλενοβινυλικής αλκοόλης (φραγή οξυγόνου).

Ως εκ τούτου, στην προσφορά υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι πλαστικών σωλήνων ταυτόχρονα – που συνδέονται με το ίδιο εξάρτημα και το ίδιο ολισθαίνον χιτώνιο:

  •  Σωλήνες PEXC και PERT² με στρώση αιθυλενοβινυλικής αλκοόλης (φραγή οξυγόνου) στο εύρος διαμέτρων από 14 έως 20 mm
  • σωλήνες PERTAL² με στρώση αλουμινίου σε εύρος διαμέτρων από 14 έως 32 mm

KAN-therm ultraLINE – rury z warstwą EVOH (αιθυλοβινυλική αλκοόλη)

KAN-therm ultraLINE – rury z warstwą αλουμίνιο

PEXC 14 × 2

PERT² 14 × 2

PERTAL² 14 × 2

PEXC 16 × 2,2

PERT² 16 × 2,2

PERTAL² 16 × 2,2

PEXC 20 × 2,8

PERT² 20 × 2,8

PERTAL² 20 × 2,8

PERTAL² 25 × 2,5

PERTAL² 32 × 3

Στο KAN-THERMUltraLINE, σε όλο το εύρος διαμέτρων από 14 έως 32 mm, χρησιμοποιούνται  σωλήνες PERTAL² με επίστρωση αλουμινίου. Οι σωληνώσεις λειτουργούν με εξαρτήματα KAN‑therm ultraLINE από πλαστικό ή ορείχαλκο και πλαστικά χιτώνια. 

Λόγω της περιορισμένης θερμικής επιμήκυνσης των σωλήνων με στρώση αλουμινίου, η έκδοση KAN-THERM UltraLINE είναι ιδανική όταν είναι απαραίτητο να γίνει εγκατάσταση σε γύψο.

Οι σωλήνες KAN‑therm ultraLINE με στρώση αιθυλενοβινυλικής αλκοόλης είναι μια καινοτόμος προσέγγιση στον σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων εσωτερικών σωληνώσεων. Ο συνδυασμός δύο διαφορετικών τύπων σωληνώσεων, δηλαδή με στρώση αιθυλενοβινυλικής αλκοόλης και αλουμίνιο, συνδυάζει όλα τα σημαντικά πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά αυτών των κατασκευών σε ένα σύστημα.

Οι σωλήνες με στρώση αιθυλενοβινυλικής αλκοόλης διαθέσιμοι σε εύρος διαμέτρων 14-20 mm χρησιμοποιούνται κυρίως για κατοικίες σε εγκαταστάσεις κάτω από γύψο (καλύμματα πατωμάτων ή καλυμμένες αυλακώσεις τοίχων), εκμεταλλευόμενοι το φαινόμενο της μνήμης μορφής.

Οι σωλήνες με τη στρώση αλουμινίου που περιλαμβάνονται στο σύστημα στη σειρά διαμέτρων 25-32 mm χρησιμοποιούν τέλεια τις πλαστικές ιδιότητές τους. Οι σωλήνες με αυτές τις διαμέτρους χρησιμοποιούνται κυρίως για την εγκατάσταση αγωγών κύριας παροχής και πιθανώς σωλήνων ανύψωσης.

Και οι δύο εκδοχές των σωλήνων συνδέονται με τα ίδια εξαρτήματα ορείχαλκου ή και τα ίδια ολισθαίνοντα χιτώνια.

Οι σωλήνες PEXC και PERT2 στην προσφορά KAN‑ therm ultraLINE PE (διαμέτρου 14-20 mm) κατασκευάζονται με την τελευταία τεχνολογία 5L (πέντε στρωμάτων).

Η πενταστρωματική δομή 5L εγγυάται την υψηλότερη προστασία της αντισκεδαστικής επίστρωσης αιθυλενοβινυλικής αλκοόλης (φράγμα οξυγόνου), με την τοποθέτηση του στο εσωτερικό του τοιχόματος του σωλήνα. Η λειτουργία και η άθικτη επίστρωση αιθυλενοβινυλικής αλκοόλης προστατεύουν αποτελεσματικά την εγκατάσταση από την εισχώρηση οξυγόνου και τη διάβρωση.

Η αντισκεδαστική επίστρωση αιθυλενοβινυλικής αλκοόλης (φράγμα οξυγόνου) καλύπτει τις απαιτήσεις του DIN 4726.

Οι σωλήνες παρέχονται επίσης με τη θερμομόνωση για να μην σπαταλιέται άσκοπα πολύτιμος χρόνος στο εργοτάξιο.

Σωλήνες KAN‑therm ultraLINE με στρώση αλουμινίου

Οι σωλήνες KAN‑therm ultraLINE με στρώση αλουμινίου, γνωστοί και ως συνθετικοί σωλήνες, αξιοποιούν τις πλαστικές ιδιότητες της στρώσης αλουμινίου που είναι ενσωματωμένη στη δομή του τοιχώματος του σωλήνα. Καθιστά δυνατή την ελεύθερη διαμόρφωση των σωλήνων και διευκολύνει την τοποθέτησή τους.

Το ειδικά επιλεγμένο κράμα αλουμινίου χαρακτηρίζεται από υψηλή ελαστικότητα, γεγονός που καθιστά τους σωλήνες ultraLINE με στρώση αλουμινίου μοναδικούς. Επίσης, μπορούν να διασταλούν κατά τη διαδικασία της συναρμολόγησης.

Η στρώση αλουμινίου ενώνεται με συγκόλληση εσωραφής με χρήση λέιζερ και μειώνει το φαινόμενο της εισχώρησης οξυγόνου στην εγκατάσταση, ενεργώντας όπως η αντισκεδαστική επίστρωση αιθυλενοβινυλικής αλκοόλης.

Αυτό το μέρος της κατασκευής σωλήνων είναι επίσης αρμόδιο για τον περιορισμό της θερμικής επέκτασης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτός ο τύπος σωλήνων είναι ιδανικός εάν η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σε γύψο.

Οι πολυστρωματικοί σωλήνες παρέχονται επίσης με θερμομόνωση.

Ποιότητα KAN-therm ultraLINE

Για να διασφαλίσετε και να διατηρήσετε την κορυφαία ποιότητα του προϊόντος, οι σωλήνες πρέπει να μεταφέρονται, να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται όπως ορίζεται στις οδηγίες που καθορίζονται στην τεχνική τεκμηρίωση.

Χρειάζεστε βοήθεια ή θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Επικοινωνήστε μαζί μας!

Συμφωνώ με την επεξεργασία των δεδομένων μου προσωπικού χαρακτήρα από την KAN Sp. z o.o.
Συμφωνώ με την επεξεργασία των δεδομένων μου προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στο έντυπο από τον διαχειριστή δεδομένων - KAN Sp. z o.o. με έδρα την Kleosin ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, προκειμένου να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα προσφερόμενα προϊόντα, τις οργανωμένες συνεδρίες κατάρτισης και τις προωθητικές και διαφημιστικές ενέργειες.
Συμφωνώ ότι θα χρησιμοποιήσω τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό της KAN Sp. z o.o.
Συμφωνώ να λαμβάνω εμπορικές πληροφορίες με τη μορφή ενημερωτικού δελτίου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχω δηλώσει, μεταξύ άλλων με μορφή συνημμένων αρχείων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου της 18ης Ιουλίου 2002 σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά.
Συμφωνώ να λαμβάνω εμπορικές πληροφορίες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχω δηλώσει.
Συμφωνώ ότι θα χρησιμοποιώ τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό του οποίου είμαι χρήστης, δηλαδή το τηλέφωνο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από την KAN Sp. z o.o. KAN Sp. z o.o. με έδρα στην Kleosin ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης σύμφωνα με το άρθρο 172 του Νόμου της 16ης Ιουλίου 2004 - Νόμου περί τηλεπικοινωνιών.

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι προαιρετική, αν και απαραίτητη για την ορθή λειτουργία του λογαριασμού σας και όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με αυτόν. Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα του χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πρόσβασης στο περιεχόμενο των δεδομένων, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων, εναντίωσης, ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθορίζονται περαιτέρω στο:

Πολιτική απορρήτου Κανόνες παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Επιβεβαιώστε ότι δεν είστε ρομπότ

Υποδείξτε μία σωστή εικόνα:

Ρυθμίσεις cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για την παροχή ποικίλων υπηρεσιών, τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας, την προβολή διαφημίσεων ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας στον δικτυακό μας τόπο και για την παροχή λειτουργιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ορισμένα cookies είναι αναγκαία για την ορθή λειτουργία του δικτυακού μας τόπου και για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του. Με τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε επίσης αναλυτικά cookies για τη βελτίωση του δικτυακού μας τόπου και cookies μάρκετινγκ για την προβολή διαφημίσεων και περιεχομένου στον δικτυακό μας τόπο. Μάθετε περισσότερα για τα cookies και πώς να τα χρησιμοποιείτε.
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» συναινείτε στη χρήση όλων των cookies. Επιλέγοντας «Προσαρμογή ρυθμίσεων cookie» μπορείτε να επιλέξετε ποια cookies αποδέχεστε. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookies ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Ρυθμίσεις cookies

Αυτό το εργαλείο σας βοηθά να επιλέξετε και να απενεργοποιήσετε τις διάφορες ετικέτες/εντοπιστές/εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.